Norēķinu konts

Kā atvērt norēķinu kontu?
Uzņēmuma paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai (personai, kurai ir izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara) ir jādodas uz Bankas klientu apkalpošanas centru līdzi ņemot konta atvēršanai nepieciešamos dokumentus.

Kā papildināt norēķinu kontu?
Multivalūtas kontu var papildināt jebkurā laikā, iemaksājot gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Kontu var papildināt jebkura persona, arī kas nav konta īpašnieks. Veicot konta papildināšanu skaidrā naudā, ir jāuzrāda pase vai personas apliecība un jānorāda konta papildināšanas mērķis.

Kā izņemt naudu no norēķinu konta?
Naudu no norēķinu konta var izņemt Bankas klientu apkalpošanas centrā pilnvarotā persona.

Ja summa pārsniedz EUR 7000 vai ekvivalentu citā valūtā, to ir nepieciešams pasūtīt (līdz pulksten 12:00) vienu dienu iepriekš.

Nepieciešamo summu varat pasūtīt:

piezvanot pa Bankas informācijas tālruni +371 6777 5 888;

izveidojot rīkojumu internetbankā;

klientu apkalpošanas centrā (uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu).

Uzmanību!
Ja pasūtītā summa netiek izņemta, Bankai ir tiesības iekasēt soda naudu no Klienta saskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

Kā noskaidrot norēķinu konta stāvokli?
Klients jebkurā laikā var noskaidrot konta stāvokli un uzzināt par veiktajām transakcijām:

piezvanot pa Bankas informācijas tālruni +371 6777 5 888;

internetbankā;

klientu apkalpošanas centrā (uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu).

Vai ir iespējams pilnvarot citu personu rīkoties ar kontu?
Jā, tas ir iespējams. Šādu pilnvaru ir iespējams nokārtot pie notāra. Pilnvarotajai personai, veicot darījumus ar kontu, ir nepieciešams uzrādīt pilnvaras oriģinālu.

Uzmanību! Pilnvarota persona var būt jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai ar bāriņtiesas lēmumu atzīta par pilngadīgu.

Kā saņemt konta pārskatu?
Pārskatu par naudas plūsmu kontā Klients var saņemt:

internetbankā;

klientu apkalpošanas centrā (uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu).

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG