Mājas lapa Jautājumi un atbildes Pilngadības noguldījums

Pilngadības noguldījums

Kur var noformēt Pilngadības noguldījumu?
Pilngadības noguldījumu var noformēt AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle klientu apkalpošanas centrā.

Kam paredzēts Pilngadības noguldījums?
Pilngadības noguldījums paredzēts personām, kuras vēl nav sasniegušas 17 gadu vecumu.

Kurš un kā var atvērt Pilngadības noguldījumu?
Pilngadības noguldījumu var atvērt Klienta pārstāvis (viens no vecākiem vai bāriņtiesas iecelts aizbildnis) bez Klienta klātbūtnes. Noguldījuma noformēšanai Klienta pārstāvim ir jāiesniedz Bankai dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt Klientu (dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība, vai bāriņtiesas lēmums un pase vai personas apliecība).

Kā var veikt naudas iemaksu Pilngadības noguldījuma kontā?
Noformējot noguldījumu, Klienta pārstāvis var veikt iemaksu skaidrā naudā, pārskaitīt to no sava konta Bankā vai citas kredītiestādes konta.

Kāda ir Pilngadības noguldījuma minimālā summa?
Minimālā noguldījuma summa ir: 100 EUR vai 100 USD.

Vai Pilngadības noguldījumu var noformēt arī tad, ja līguma parakstīšanas brīdī Klients neveic naudas iemaksu kontā?
Nē. Pilngadības noguldījumu var noformēt tikai tad, ja kontā tiek iemaksāta vismaz minimālā noguldījuma summa.

Kā tiek aprēķināti noguldījuma procenti?
Procenti par kontā noguldītajiem naudas līdzekļiem tiek aprēķināti katras dienas beigās un 2 reizes gadā uzkrātie procenti tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai.

Kurš var papildināt noguldījumu?
Papildināt Pilngadības noguldījuma kontu var ikviena pilngadīga persona, veicot maksājumu skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Kas notiek, beidzoties noguldījuma līguma termiņam (kad Klients kļūst pilngadīgs)?
Klienta dzimšanas dienā pamatsumma un procenti tiek automātiski ieskaitīti viņa multivalūtu norēķinu kontā.

Vai Klientam ir jāmaksā komisija par skaidras naudas summu izņemšanu no noguldījuma konta?
Ja noguldījuma summa kontā tiek iemaksāta un turpmāk papildināta skaidrā naudā, par naudas izņemšanu komisijas maksa netiek iekasēta.

Bezskaidras naudas pārskaitījuma gadījumā par naudas izņemšanu tiek iekasēta komisijas maksa (tā aprēķināta tikai par pārskaitītās iemaksas summu) saskaņā ar noteikto cenrādi.

Vai ir iespējams pirms termiņa pārtraukt Pilngadības noguldījuma līgumu?
Saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu Klienta pārstāvis var izņemt naudu no noguldījuma konta pirms termiņa, tikai uzrādot bāriņtiesas lēmumu.
Noguldījuma līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā Banka neizmaksā pēdējo sešu mēnešu laikā aprēķinātos procentus.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG