Mājas lapa Jautājumi un atbildes Parastais termiņnoguldījums

Parastais termiņnoguldījums

Kā atvērt noguldījumu?

Ja konts Bankā vēl nav atvērts, tad uzņēmuma paraksttiesīgai personai ir jādodas uz Bankas klientu apkalpošanas centrг, līdzi ņemot dokumentus, kas nepieciešami norēķinu konta atvēršanai;

Ja konts Bankā jau ir atvērts, tad noguldījuma atvēršanai var izmantot arī internetbanku.

Kurš var atvērt noguldījumu?
Noguldījumu var atvērt uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai cita pilnvarota persona, kura ir tiesīga veikt darbības ar uzņēmuma kontiem.

Kā noguldīt naudu noguldījuma kontā?
Klients var iemaksāt naudu klientu apkalpošanas centrā, pārskaitīt to no sava konta Bankā vai no sava konta citā kredītiestādē.

Kāda ir noguldījuma minimālā summa?
Minimālā noguldījuma summa juridiskām personām ir: 100 EUR vai 100 USD.

Vai noguldījumu var atvērt arī tad, ja līguma parakstīšanas brīdī Klientam nav naudas līdzekļu?
Pēc līguma parakstīšanas Klientam piecu darba dienu laikā ir jāiemaksā līgumā noteiktā summa.

Kādos gadījumos Klients var saņemt paaugstinātu noguldījuma likmi?
Noguldījuma summām, sākot no 100 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā, noguldījumu gada procentu likme var tikt noteikta individuāli.

Kad tiek izmaksāti noguldījuma procenti?
Klientam ir iespēja izvēlēties vienu no noguldījuma izmaksas veidiem:

uzkrātie procenti un pamatsumma Klientam tiek izmaksāta līguma termiņa beigās.

noguldījuma procenti tiek izmaksāti vienu reizi mēnesī visā līguma darbības laikā. Pamatsummu Klients saņem pēc līguma termiņa beigām.

Kas notiek pēc līguma termiņa beigām?
Pamatsumma un procenti tiek automātiski pārskaitīti Klienta multivalūtas norēķinu kontā. Ja tika noformēts noguldījums ar ikmēneša procentu izmaksu, tad termiņa beigās tiek izmaksāta tikai pamatsumma.

Vai ir iespējams pirms termiņa izņemt naudu no noguldījuma konta?
Ja noguldījuma līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Banka:

neizmaksā aprēķinātos procentus;

no noguldījuma summas iekasē iepriekš aprēķinātos procentus;

Izmaksā Klientam noguldījuma summu ne agrāk kā pēc 2 (divām) darba dienām no klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas, ieturētās soda naudas apmērs ir atkarīgs no noguldījuma summas izmaksāšanas laika:

Ja summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Klienta iesniegtā brīdinājuma saņemšanas dienas (bet ne agrāk kā pēc 2 (divām) darba dienām),- tiek iekasēta soda nauda 2% apmērā no noguldījuma summas;

Ja summa tiek izmaksāta pēc 15 (piecpadsmit) kalendāra dienām pēc rakstiskā iesnieguma saņemšanas, no Klienta soda nauda netiek iekasēta.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG