Mājas lapa Jautājumi un atbildes Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā

Sastopoties ar kredīta atmaksas grūtībām, ir svarīgi neapjukt, bet pēc iespējas ātrāk informēt Banku, lai kopīgi vienotos par risinājumu. Svarīgi ir atcerēties - jo ātrāk maksājuma grūtības tiks apzinātas, jo vieglāk būs tās atrisināt, it sevišķi, ja tās tiks konstatētas jau pirms pirmā maksājuma kavējuma. Banka nav ieinteresēta klienta maksātnespējā, tāpēc, ja arī Klients godprātīgi vēlēsies sadarboties ar Banku, būs iespējams atrast risinājumu jebkurai problēmsituācijai. Katru gadījumu Banka izvērtē atsevišķi, un sadarbībā ar Klientu, piemeklē labāko risinājumu. Svarīgākie soļi un padomi Klienta maksātspējas problēmu gadījumā būtu:

Esošās situācijas izvērtēšana
Esošo un nākotnes prognozējamo ienākumu un izdevumu plūsmas apzināšana. Izvērtēt arī citu, iespējams, esošo kredītsaistību restrukturizācijas iespējas. Darba zaudēšanas gadījumā izvērtēt iespējas atjaunot darba attiecības.

Bankas informēšana
Informēt Banku par iestājušos vai iespējamo maksātnespēju ar lūgumu izskatīt kredīta restrukturizāciju. Savlaicīga Bankas informēšana ļaus izvairīties no soda procentu un līgumsodu aprēķināšanas. Būt uz sadarbību orientētam, godprātīgi sniegt Bankai visu pieprasīto informāciju. Tikai pilnas informācijas pieejamības gadījumā ir iespēja izstrādāt labāko un piemērotāko risinājumu!

Risinājuma atrašana
Izvērtējot Klienta sniegto informāciju, Banka piedāvās vienu vai vairākus, abām pusēm pieņemamus, kredīta restrukturizācijas risinājumus, kas var ietvert sekojošus pasākumus vai to kopumu:

kredīta brīvdienas;

kopējā ikmēneša maksājuma samazinājums uz noteiktu termiņu;

kredīta termiņa pagarinājums;

speciālā grafika piemērošana;

aizdevumu atmaksas datuma maiņa.

Ieguvumi no restrukturizācijas:

Klientam tiek saglabāta pozitīva kredītvēsture;

Klienta ikmēneša maksājumi tiek pieskaņoti aktuālajai naudas plūsmai un nerada pārmērīgu finanšu slogu;

nenotiek nevēlama nodrošinājuma atsavināšana un piedziņas procesa uzsākšana;

pēc finanšu situācijas stabilizēšanās iespējams atgriezties sākotnējā kredīta grafikā.

Ja netiek meklēti risinājumi
Bankai ir ļoti svarīgi sniegt Klientam atbalstu gadījumos, kad tiek konstatētas kredīta atmaksas grūtības. Tomēr Klientam ir jāapzinās sekas, kuras var iestāties, ja netiek veikti kredīta maksājumi un netiek meklēti risinājumi, Klients nav ieinteresēts komunicēt un sadarboties ar Banku, vai arī atsakās sniegt nepieciešamo informāciju:

Banka var uzsākt ieķīlātā īpašuma atsavināšanu un pārdošanu;

ja izsolē saņemtā summa ir mazāka par kredīta atlikumu un līgumā nav piemērots "nolikto atslēgu princips", Klienta saistības pret Banku ir jāizpilda pilnā apmērā;

par kavēto kredīta summu Banka aprēķina soda naudu, kas palielina Klienta saistību pret Banku apmēru;

kredīta atmaksas kavējumi būtiski ietekmē Klienta kredītvēsturi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Bankas speciālistiem pa tālruni +371 67775895, +371 67775888, vai nosūtiet e-pastu no Bankas mājas lapas.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG