Krājkonts

Kā atvērt krājkontu?

Klientiem, kuri vēl nav atvēruši kontu Bankā, ir jāņem līdzi pase, jādodas uz klientu apkalpošanas centru un jāparaksta atbilstošs līgums.

Klienti, kuriem jau ir konts Bankā, krājkonta atvēršanai var izmantot internetbankas priekšrocības.

Pa elektronisko pastu nosūtīt iesniegumu krājkonta atvēršanai, kas parakstīts ar testa atslēgu.

Kurš var atvērt krājkontu?

Jebkura persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidents. Atverot kontu, ir jāuzrāda pase.

Persona, kura konta atvēršanas brīdī vēl nav sasniegusi 18 gadu vecumu, taču ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīta par pilngadīgu. Šajā gadījumā, atverot kontu, ir jāuzrāda pase un bāriņtiesas lēmums.

Viens no bērna vecākiem. Atverot kontu, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība un vecāka vai bērna personu apliecinoši dokumenti (ja tādi ir).

Bāriņtiesas iecelts aizbildnis. Atverot kontu, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība, aizbildņa un bērna personu apliecinoši dokumenti (ja tādi ir), kā arī bāriņtiesas lēmums.

Cik liela ir minimālā summa, kas nepieciešama, lai atvērtu krājkontu?
Krājkontā Klients var noguldīt jebkādu summu.
Taču spēkā esošie tarifi nosaka minimālo noguldījuma summu, sākot ar kādu Banka aprēķina procentus.

Vai krājkontu var atvērt arī tad, ja līguma parakstīšanas brīdī Klientam nav naudas līdzekļu?
Krājkontu ir iespējams atvērt arī neveicot tajā naudas iemaksu konta atvēršanas brīdī, bet, ja 6 mēnešu laikā krājkontā netiek veikta neviena iemaksa, tas tiek automātiski slēgts .

Kā tiek aprēķināti procenti par krājkontā esošo summu?
Krājkonta procenti atbilstoši konta atlikumam tiek aprēķināti katru dienu, ja konta atlikums nav mazāks par spēkā esošo tarifu noteikto minimālo summu, un saskaņā ar klienta vēlmēm vienu reizi mēnesī tiek pieskaitīti krājkonta summai vai ieskaitīti norēķinu kontā.

Kā var veikt iemaksu krājkontā?
Krājkontu Jūs varat papildināt jebkurā laikā, veicot iemaksu skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Kurš var papildināt krājkontu?
Krājkontu var papildināt jebkura persona.

Uz cik ilgu laiku tiek atvērts krājkonts?
Krājkonts tiek atvērts uz nenoteiktu termiņu.

Kā un kad var izņemt naudu no krājkonta?
Naudas izņemšanu no krājkonta var veikt jebkurā brīdī, par to iepriekš brīdinot Banku.

Vai no Klienta tiek iekasēta komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu no krājkonta?

Ja Banka tiek brīdināta par naudas izņemšanu no krājkonta 7 kalendārās dienas iepriekš, komisijas maksa par naudas izņemšanu no krājkonta netiek iekasēta.

Ja Banka netiek brīdināta par naudas izņemšanu no krājkonta 7 kalendārās dienas iepriekš, tad tiek ieturēta komisijas maksa saskaņā ar bankas noteiktajiem tarifiem.

Ja krājkontā līdzekļi tiek iemaksāti ar pārskaitījumu, tad par skaidras naudas izņemšanu no krājkonta tiek iekasēta komisija saskaņa ar Skaidras naudas cenrādi.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG