Mājas lapa Cenrādis Cenrādis konta atvēršanai un apkalpošanai pensionāriem

Cenrādis konta atvēršanai un apkalpošanai pensionāriem

Uzmanību!
Cenrādis attiecās tikai uz esošajiem klientiem.

Spēkā no 2016.gada 1.aprīļa
PAKALPOJUMS CENA, EUR
1. Norēķinu konta atvēršana bez maksas
2. Norēķinu konta atvēršana ārpus Filiāles telpām 14,23
3. Norēķinu konta apkalpošana 1 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir mazāks nekā EUR 150 000 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir mazāks nekā CHF 50 000 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz
EUR 150 000
mīnus 0,4% gadā
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz
CHF 50 000
mīnus 1,00% gadā
4. Pensijas regulārā maksājuma reģistrācija 2 bez maksas
5. Pensijas maksājums uz Krieviju, Baltkrieviju 4,27
6. Skaidras naudas izmaksa no konta 3
6.1. EUR < = 1 000,00 bez maksas
6.2. EUR > 1 000,00 0,15% no summas
6.3. USD 0,60% no summas
7. Konta slēgšana bez maksas
8. Jauna iesnieguma uz regulārā maksājuma reģistrāciju pieprasīšana no klienta, ja saņemtajā iesniegumā norādītā informācija ir nepilna, kļūdaina vai nav notariāli apliecināta 4,27 (t.sk. PVN)
1 Ja norēķinu kontos 6 mēnešu laikā nav veiktas operācijas pēc klienta rīkojuma bankai, Filiāle, sākot no septītā mēneša, ir tiesīga, neinformējot klientu, iekasēt palielinātu konta apkalpošanas komisiju: par rezidentu kontu apkalpošanu - EUR 2,85 mēnesī, par nerezidentu kontu apkalpošanu - EUR 4,27 mēnesī.
Komisijas maksa par konta apkalpošanu netiek ieturēta, ja klientam ir spēkā esošs viens vai vairāki noguldījumu vai kredītu līgumi.
2 Pensijas regulārais maksājums – ikceturkšņa (marts, jūnijs, septembris, decembris) RUR vai BYR valūtās veicamais pensijas pārvedums uz Krievijā vai Baltkrievijā atvērto kontu. Pensijas regulārais maksājums tiek veikts pēc Latvijas Republikas valsts sociālo dienestu pārskaitījuma uz klienta-pensionāra kontu.
3 Skaidras naudas summas, kuras pārsniedz EUR 7 000 (K. Valdemāra iela 21) vai ekvivalents valūtā, ir jāpasūta Filiālē vienu darba dienu iepriekš (līdz 12:00) pa tālr. 67775888. Skaidras naudas līdzekļu bez iepriekšējas pasūtīšanas izmaksāšanas gadījumā, ja summa pārsniedz minēto limitu, tiek ieturēta papildus komisija (līdz 0.25% no summas).

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG