Mājas lapa Cenrādis Cenrādis konta atvēršanai un apkalpošanai privātpersonām

Cenrādis konta atvēršanai un apkalpošanai privātpersonām


Norēķinu kontu atvēršana ir paredzēta tikai atsevišķu Bankas pakalpojumu izpildes nodrošināšanai, kā piemēram: Noguldījuma noformēšanai, FIXI pārvedumu nosūtīšanai vai saņemšanai.

Spēkā no 2016.gada 01.aprīļa
PAKALPOJUMS CENA, EUR
Rezidentiem Nerezidentiem
1. Maksa par norēķinu konta atvēršanu bez maksas 14,23
2. Neaktīva norēķinu konta uzturēšanas maksa mēnesī* bez maksas bez maksas
3. Norēķinu konta uzturēšanas maksa mēnesī:
ja konta vidējais mēneša atlikums ir mazāks nekā EUR 150 000 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir mazāks nekā CHF 50 000 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz EUR 150 000 mīnus 0,4% gadā
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz CHF 50 000 mīnus 1,00% gadā
4. Maksa par norēķinu konta slēgšanu bez maksas

* Ja norēķinu kontos 6 mēnešu laikā nav veiktas klienta vai trešo personu iniciētas operācijas, kuru rezultātā tiek debetēts vai kreditēts konts (izņemot valsts iestāžu un amatpersonu pieprasījumu izpildi, kā arī Bankas komisijas maksas ieturēšanu), Filiāle, sākot no septītā mēneša, ir tiesīga, neinformējot klientu, iekasēt neaktīva konta apkalpošanas komisiju: par rezidentu kontu apkalpošanu – EUR 2,85 mēnesī, par nerezidentu konta apkalpošānu – EUR 4,27 mēnesī.
Komisijas maksa par neaktīva konta apkalpošanu netiek ieturēta, ja klientam ir spēkā esošs viens vai vairāki noguldījumu vai kredītu līgumi.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG