Mājas lapa Cenrādis Apgrozāmā kapitāla kredīts/Investīciju kredīts

Apgrozāmā kapitāla kredīts/Investīciju kredīts

Svarīga informācija!
Jaunu "Apgrozāmā kapitāla kredītu/Investīciju kredītu" piešķiršana šobrīd netiek piedāvāta.
Spēkā esošais cenrādis attiecās tikai uz jau izsniegtajiem kredītiem.

Spēkā no 2015.16.02
PAKALPOJUMS CENA, EUR
Apgrozāmā kapitāla kredīts/Investīciju kredīts
1. Līguma noformēšana (no kredīta summas) 1%-2% (min. EUR 142,29)
2. Kredīta termiņa pagarināšana (no kredīta atlikuma)1 0,5% (min. EUR 142,29)
3. Kredīta summas palielināšana (no kredīta summas)1 1% (min. EUR 142,29)
4. Pieteikuma izskatīšana, ja kredīta summa sastāda EUR 398 404,11 un vairāk 142,29
Pārējās maksas
5. Galvenās valūtas maiņa 142,29
6. Maksājuma dienas maiņa 28,46
7. Maksājuma grafika veida maiņa 71,14
8. Kredītbrīvdienas/maksājumu grafika maiņa bez līguma beigu termiņa pagarinājuma (no kredīta atlikuma) līdz 0,5% (min. EUR 71,14)
9. Nodrošinājuma sastāva izmaiņas 0,1%-0,5% (min. EUR 142,29)
10. Dokumentu sagatavošana nodrošinājuma atbrīvošanai faktiskās notariālās izmaksas
11. Soda procenti sākot no 0,1% - dienā
12. Nodrošinājuma novērtējums 71,14
13. Komisija par dokumentu sagatavošanu kredīta pirmstermiņa atgriešanas gadījumā 2% no pirms termiņa atgrieztās summas
(min. EUR 711,44)
14. Komisija par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu2 2%
15. Maksa par gada pārskata izdruku no Lursoft datu bāzes (ja klients pats to nav iesniedzis) 7,11
16. Nodrošinājuma reģistrācijas pārbaude Valsts vienotāja datorizētajā zemesgrāmatā 10,00
17. Bankas piekrišanas darbībām ar Bankai ieķīlāto īpašumu izsniegšana3 35,00
18. Dokumentu sagatavošana (tajā skaitā līgumu) svešvalodā (angļu, krievu) pēc Klienta lūguma 10,00 par lapaspusi
19. Kredīta informatīvs atmaksas grafiks kredīta Procentu bāzes likmes maiņas gadījumā pēc Klienta pieprasījuma 3,00
20. Komisijas maksa par aizdevuma uzraudzību, kas ir saistīta ar nodrošinājuma vērtēšanu 25,00 Rīgā,
50,00 ārpus Rīgas
21. Nekustamā īpašuma apsekošana celtniecības/rekonstrukcijas/remonta gadījumā 25,00
1 Ja līguma tiek veiktas vairākas izmaiņas, tad komisijas maksa tiek ieturēta ņemto vērā augstāko likmi.
2 Komisijas maksa par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu netiek ieturēta, ja klients 3 mēnešus iepriekš rakstiskā veidā brīdina banku par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu.
3 Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG