Mājas lapa Cenrādis Kredītlīnija

Kredītlīnija


Jaunu Kredītlīniju piešķiršana šobrīd netiek piedāvāta.
Spēkā esošais cenrādis attiecās tikai uz jau izsniegtajiem kredītiem.

Spēkā no 2015.16.02
PAKALPOJUMS CENA, EUR
Kredītlīnija
1. Līguma noformēšana (no kredīta summas) 1%-2% (min. EUR 142,29)
2. Kredītlīnijas termiņa pagarināšana (no kredītlīnijas limita)1 0,5% (min. EUR 142,29)
3. Kredīta summas palielināšana (no papildus piešķirtās summas)1 0,75%-1% (min. EUR 142,29)
4. Pieteikuma izskatīšana, ja kredīta summa ir 280 000 LVL un vairāk 142,29
5. Procenti par kredītresursu rezervēšanu (par neizmantoto piešķirtā Kredīta limita summu) 1,50% gadā
Pārējās maksas
6. Galvenās valūtas maiņa 142,29
7. Maksājuma dienas maiņa 28,46
8. Maksājuma grafika veida maiņa 71,14
9. Maksājuma grafika maiņa (no kredītlīnijas atlikuma) līdz 0,5% (min. EUR 71,14)
10. Nodrošinājuma sastāva izmaiņas (no kredītlīnijas limita) 0,1%-0,5% (min. EUR 142,29)
11. Dokumentu sagatavošana nodrošinājuma atbrīvošanai faktiskās izmaksas
12. Soda procenti sākot no 0,1% - dienā
13. Nodrošinājuma novērtējums (gadījumā ja iesniegtais vērtējums ir no neakceptētā vērtētāja) pēc vienošanās, min. EUR 71,14
14. Komisija par dokumentu sagatavošanu kredīta pirmstermiņa atgriešanas gadījumā (no pirms termiņa atgrieztās summas)2 2%
15. Komisija par dokumentu sagatavošanu kredīta refinansēšanas gadījumā (no pirms termiņa atgrieztās summas) 2% (min. EUR 711,44)
16. Maksa par gada pārskata izdruku no Lursoft datu bāzes (ja klients pats to nav iesniedzis) 7,11
17. Nodrošinājuma reģistrācijas pārbaude Valsts vienotāja datorizētajā zemesgrāmatā 10
18. Bankas piekrišanas darbībām ar Bankai ieķīlāto īpašumu izsniegšana3 35,00
19. Dokumentu sagatavošana (tajā skaitā līgumu) svešvalodā (angļu, krievu) pēc Klienta lūguma 10,00 par lapaspusi
20. Kredīta informatīvs atmaksas grafiks kredīta Procentu bāzes likmes maiņas gadījumā pēc Klienta pieprasījuma 3,00
21. Komisijas maksa par aizdevuma uzraudzību, kas ir saistīta ar nodrošinājuma vērtēšanu 25,00 Rīgā,
50,00 ārpus Rīgas
22. Nekustamā īpašuma apsekošana celtniecības/rekonstrukcijas/remonta gadījumā 25,00
Ja līguma tiek veiktas vairākas izmaiņas, tad komisijas maksa tiek ieturēta ņemto vērā augstāko likmi.
1 Kredīta limita palielinājuma un pagarinājuma gadījumos, abas komisijas tiek ieturētas.
2 Komisijas maksa par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu netiek ieturēta, ja klients 3 mēnešus iepriekš rakstiskā veidā brīdina banku par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu.
3 Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG