Mājas lapa Cenrādis "Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu" cenrādis privātpersonām

"Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu" cenrādis privātpersonām

Svarīga informācija!
Jaunu "Kredītu prēt nekustamā īpašuma ķīlu" piešķiršana šobrīd netiek piedāvāta.
Spēkā esošais cenrādis attiecās tikai uz jau izsniegtajiem kredītiem.

Iepriekšējais produkta nosaukums "Brīvā mērķa kredīts".

Spēkā no 2016.06.01
PAKALPOJUMS CENA
1. Pieteikuma izskatīšana bez maksas
2. Līguma noformēšana (no kredīta summas) 2% (min. EUR 130)
3. Izmaiņas līgumā
3.1. procentu likmes maiņa (no kredīta atlikuma) 1% (min. EUR 75)
3.2. līguma termiņa pagarināšana (no kredīta atlikuma) 1% (min. EUR 75)
3.3. līguma valūtas maiņa 1% (min. EUR 75)
4. Komisijas maksa par kredīta summas pirmstermiņa atgriešanu (no kredīta atlikuma) 1% (min. EUR 75)
5. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts citā finanšu iestādē (no kredīta atlikuma) 2% (min. EUR 390)
6. Dokumentu sagatavošana nodrošinājuma atbrīvošanai faktiskās notariālās izmaksas
7. Maksājuma dienas maiņa EUR 30
8. Maksājumu grafika veida maiņa EUR 40
9. Kredītbrīvdienas bez līguma beigu termiņa pagarinājuma EUR 75
10. Kredītbrīvdienas, ja tiek pagarināts līguma termiņš (no kredīta atlikuma) 0,5% (min. EUR 75)
11. Nodrošinājuma sastāva vai ķīlas dēvēja maiņa 1% (min. EUR 75)
12. Soda procenti 0,11% - dienā par pamatsummas un/vai % kavējumu
13. Nodrošinājuma pārvērtējums
(gadījumā ja ir iesniegts novērtējums no neakceptētā vērtētāja)
13.1. Dzīvoklis EUR 50
13.2. Privātmāja min. EUR 75
14. Nodrošinājuma novērtējums
14.1. Dzīvoklis EUR 50
15. Pārējās komisijas maksas, kas nav noteiktas cenrādī EUR 75
16. Nodrošinājuma reģistrācijas pārbaude Valsts vienotāja datorizētajā zemesgrāmatā EUR 10,00
17. Bankas piekrišanas darbībām ar Bankai ieķīlāto īpašumu izsniegšana* EUR 35,00
18. Dokumentu sagatavošana (tajā skaitā līgumu) svešvalodā (angļu, krievu) pēc Klienta lūguma EUR 10,00 par lapaspusi
19. Kredīta informatīvs atmaksas grafiks kredīta Procentu bāzes likmes maiņas gadījumā pēc Klienta pieprasījuma EUR 3,00
20. Komisijas maksa par aizdevuma uzraudzību, kas ir saistīta ar nodrošinājuma vērtēšanu EUR 25,00 Rīgā,
EUR 50,00 ārpus Rīgas
21. Nekustamā īpašuma apsekošana celtniecības/rekonstrukcijas/remonta gadījumā EUR 25,00
* Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG