Mājas lapa Privātpersonām Pensiju 2. līmenis

Pensiju 2. līmenis

Latvijā Pensiju 2. līmenis (valsts fondētā pensiju shēma) tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Tas paredz, ka daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas tiek veiktas no Jūsu algas, tiek ieguldītas dažādos finanšu instrumentos (fondos, akcijās, obligācijās, depozītos), atkarībā no izvēlētās pensiju plāna stratēģijas, tādējādi nodrošinot ikvienam šī līmeņa dalībniekam iespēju saņemt lielāku pensiju vecumdienās. 2017. gadā pensiju 2. līmenim tiek novirzīti 6% no jūsu bruto algas.

Eesti Krediidipank Latvijas filiāles sadarbības partneris IPAS "INVL Asset Management" piedāvā šādus valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus (pensiju 2. līmeņa plānus).

Ieguldījumu plāns "INVL konservatīvais 58+" – konservatīva ieguldījumu stratēģija – mērens, bet stabils pensijas kapitāla pieaugums.

Pensiju plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu vai uzņēmumu garantētās parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un obligāciju fondu ieguldījumu apliecībās;

Ieteicams izvēlēties, ja vecums pārsniedz 58 gadus*;

Ienesīgums 2016. gadā: 2.16%**


Ieguldījumu plāns "INVL Komforts 47+" – sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti.

Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un depozītos. Līdz pat 25% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Šāda ieguldījumu politika sniedz lielāku peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā;

Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā no 47 līdz 57 gadiem*;

Ienesīgums 2016. gadā: 3.76%**


Ieguldījumu plāns "INVL Ekstra 16+" - aktīva ieguldījumu stratēģija – iespēja nopelnīt vairāk, uzņemoties lielāku ieguldījumu risku.

Līdz pat 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Investīcijas ieguldījumu fondos dod iespēju izmantot pasaules vadošo līdzekļu pārvaldnieku pieredzi finanšu tirgos un papildus riska mazināšanas iespējas, tādējādi sniedzot iespēju sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā;

Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā līdz 46 gadiem*;

Ienesīgums 2016. gadā: 4.89%**


* Šim ieteikumam ir vispārējs informatīvs raksturs un tas nav attiecināms uz katru pensiju 2. līmeņa dalībnieku. Pilna informācija par "INVL" pensiju 2.līmeņa plāniem pieejama prospektos un pārskatos, kas pieejami: www.invl.lv un www.manapensija.lv
** Viena gada ienesīgums uz 30.12.2016. Avots: www.manapensija.lv
Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē

Pensiju 2. līmeņa priekšrocības:

nauda tiek uzkrāta tieši Jūsu pensijai;

iespēja izvēlēties sev vispiemērotāko līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu;

nav nekādu papildu izdevumu;

līdzekļi tiek ieguldīti finanšu un kapitāla tirgū, tādējādi nodrošinot lielāku pensiju vecumdienās;

pastāv stingra valsts uzraudzība, tādēļ nav jāuztraucas par līdzekļu drošību;

iespēja ik gadu mainīt izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu.

Pensiju 2.līmenim Eesti Krediidipank klienti var pieteikties klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikšanās vai pensiju 2.līmeņa plānu maiņa ir bez maksas.

Par "INVL Asset Management"
IPAS "INVL Asset Management" darbojas Latvijā kopš 2002. gada un veic pensiju 2. un 3. līmeņa plānu pārvaldīšanu.
Savu pensijas uzkrājumu veidošanu sabiedrībai ir uzticējuši 49 000 cilvēku un pārvaldāmo 2. pensiju līmeņa aktīvu summa pārsniedz 545 milj. eiro*.
Detalizētu informācija par IPAS "INVL Asset Management" pārvaldītajiem pensiju 2. līmeņa plāniem var iegūt mājas lapā: www.invl.lv

*Dati uz 30.12.2016. Avots: www.manapensija.lv

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG